അങ്ങനെ ആ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു 😮Cockpit | Flight Museum | Life and Travel by Rakesh | Malayalam Vlog #22

-

Life and Travel by Rakesh

7 views
Hey guest, welcome to TopHBO.Com Like to see
വിമാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും നമുക്ക് മനസിലാക്കിത്തരുന്ന ഷാർജയിലെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് മ്യൂസിയം.

Get social with us
--
Facebook: http://www.facebook.com/mylifeandtravel
Instagram: http://www.instagram.com/my_lifeandt...

Bussiness Contact
--
Email: [email protected]

Gears we use
--
Camera: GoPro Hero 6, Nikon D7100
Gimbal: FeiyuTech G5
Lens: NIKKOR 50mm f/1.8G, NIKKOR 18-105mm
Tripod: Manfrotto PIXI Mini Tripod
Bag: Vanguard Alta Rise 45
Power Bank: Huawei AP007 13000mAh
Mobile: iPhone 6S Plus

#lifeandtravel #travelvlog #dubai
Al Mahatta Museum sharjah, Flight Museum, Aircraft Museum, Sharjah Museum, Dubai Museum, Malayalam Vlog, Dubai Vlog, Kerala youtuber, Malayalam youtuber, Dubai youtuber, Malayalam vlogs, Kerala vlogs, Dubai vlogs, Trevel youtuber, Lifestyle vlogger, Lifestyle youtuber, Food vlogger, Traveller, Kerala traveller, Dubai traveller,
Loading...
Loading...