យាយសយ និង យាយសម វគ្គ៣ - ល្អសើចជាងវគ្គមុនទៀត : Khmer comedy clip

-

Mony Channel Studio

906,588 views
Hey guest, welcome to TopHBO.Com Like to see
- សូមអគុណសម្រាប់ការចូលទស្សនាវីដេអូក្នុងឆែណែលរបស់យើងខ្ញុំ។ សូមចូលរួមចុច Subscribe ដើម្បីបន្តរទទួលបានវីដេអូថ្មីៗរាល់ថ្ងៃ។
______________

Follow me:
YouTube: https://tophbo.com/chanel/UCF_E...
Google+: https://plus.google.com/1112708259768...
Facebook: https://m.facebook.com/Mony-Channel-S...
______________

Thank you for your watching.
Khmer new comedy, Khmer funny, Funny clip, Comedy show, Cambodia comedy, Cambodia funny video,
Loading...
Loading...